SECRETUL IREALITĂȚII REALITĂȚII DECONSPIRAT


Libris.ro

Jocul de cuvinte intrigant din titlu se bazează pe faptul că există un nivel al conştiinţei de la care dualitatea realitate-irealitate este abolită, căci sistemul de referinţă al acelui nivel este foarte diferit de cel în care omul interpretează din cadrul sistemului său de referinţă corporal, în care informaţiile sunt mediate de simţurile corporale şi procesarea informaţiilor se face prin intermediul creierului.

Nu este uşor de înţeles pentru neiniţiaţi, şi fiecare va înţelege ceea ce poate, cât poate, conform nivelului său actual de înţelegere.

Oricum, nu te agita, nimeni nu-i… perfect… 🙂

Orice efect are o cauză.

Dar natura multor cauze nu este perceptibilă simțurilor corporale.

De aceea aveți instrumentul gândirii, și capacitatea de a vă dezvolta simțurile extrasenzoriale.

Cei ce doresc să găsească cauzele ascunse, pot utiliza de ele.

Cei ce nu doresc, nu le utilizează, din lipsă de scop și motivație.

În multe din marile religii se pune un oarecare accent pe faptul că un Creator a creat lumea prin mintea sa, prin gândire, prin cuvânt.

Totul este Spirit, Universul este Mental.

Deci devine logic că determinismul cauzal și tot Universul poate fi prospectat de… minte, în anumite condiții, în anumite stări de conștiință.

Este evident faptul că starea de conștiință a spiritului încorporat în corp omenesc este limitată, restricționată, condiționată de această legătură, de medierea informaţiilor prin simţurile corporale, și că este, deci necesară efectuarea unei metode de detașare a spiritului de materie, de corpul material, pentru a putea accede la informații inaccesibile simțurilor corporale, care limitează prin intermediere și filtrare tot ce recepționezi şi procesezi.

Pe de altă parte, din această cauză, este de neînțeles omului obișnuit faptul că ceea ce va recepționa într-o stare decorporalizată, o stare de transă în care s-a realizat deprivarea sa senzorială, se poate supune unor alte legi decât cele care acționează în cadrul unei lumi materiale de genul celei terestre.

Din această cauză, multe astfel de experiențe sunt considerate simple produse halucinatorii, imaginare, ireale, deși cei ce le interpretează astfel nu pot să explice nici măcar ce anume este o… halucinație.

Problema principală a omului comun neinițiat constă în faptul că în starea decorporată realitatea nu mai poate fi definită în exact același mod în care este definită în starea corporală.

În acea stare spiritul este rupt de realitatea materială, pentru că pur și simplu nu mai are sub controlul său instrumentul cu care el opera în această realitate : corpul omenesc.

Este ca și cum omul nu poate opera în interiorul realității unui joc pe calculator, deci nu poate să se joace acel „joc al vieții” creat de un Creator programator, decât dacă „se cuplează” la acea lume prin intermediul unui PC, a unei tastaturi, a unui monitor, sau a unei tablete, smartphone, ori a unui joystick legat la un PC și un monitor. Imaginează-ți acum că jocurile pe calculator vor evolua atât de mult încât aparatura tehnică va fi reprezentată de o cască cu senzori ce va proiecta imaginea direct pe retină, și că tu, ca jucător, vei simți ceea ce se întâmplă în acel joc prin intermediul senzorilor la care ești conectat.

Tu nu vei mai percepe nimic din ceea ce se întâmplă în realitatea lumii terestre, ci doar ceea ce se întâmplă în „interiorul” jocului creat de Programator, la care ești conectat senzorial.

Libertatea ta de acțiune, de mișcare, de a efectua schimbări și transformări în cadrul acelui joc va fi limitată la ceea ce Programatorul permite prin modul în care a programat gradele de libertate ale avatarului tău din cadrul jocului.

Această viziune cred că este destul de elocventă pentru a înțelege faptul că orice om, cât timp rămâne total prins în cadrul jocului vieții terestre, nu poate face orice îl taie capul, ci doar ceea ce Creatorul-Programator al acestei lumi și a corpurilor omenești a permis prin modul în care a elaborat Programul Universal de funcționare al acestei lumi.

Acum, imaginează-ți faptul traumatizant că avatarul tău iese din joc printr-un accident mortal cauzat de lipsa ta de vigilență la un moment dat, și că tu ești în acel moment automat deconectat din joc, de la senzorii care te legau de acea lume interesantă și captivantă, și că te trezești brusc la…realitate, o realitate la care trebuie să te readaptezi treptat după o perioadă îndelungată petrecută dincolo. Probabil că ai pățit deseori și când te-ai trezit brusc dintr-un vis, să nu știi unde te afli, cine ești, trecând câteva momente bune de confuzie până ți-ai revenit la „realitate”.

Adevărul este, însă, că elementele familiare ale mediului înconjurător te-au ajutat să te trezești la acea realitate, căci dacă ai fi fost mutat în somn, în alt spațiu, alt mediu, necunoscut, atunci ai fi fost foarte bulversat.

Acum, continuă exercițiul imaginativ, într-un mod foarte inedit pentru tine : închide ochii și imaginează-ți că corpul tău omenesc moare acum, și că tu te desprinzi de el și implicit de lumea terestră înconjurătoare, care nu te mai poate reține captiv aici, deoarece ea te ținea înlănțuit doar prin legătura ta cu instrumentul corporal, acest avatar al tău din această lume.

Închide ochii, detașează-te imaginativ, și încearcă să te întorci la… realitate, acea realitate pe care ai părăsit-o pentru a intra în lumea terestră, în corpul uman.

Închide ochii, și imaginează-ți…

A înțelege bine ceea ce am spus mai sus, nu este posibil decât cu condiția ca tu să îți poți imagina faptul că esența ta este de natură spirituală, iar corpul tău omenesc reprezintă un simplu INSTRUMENT folosit de spiritul tău pentru a putea experimenta acest gen de joc de-a oamenii într-o lume terestră.

Cine a reușit să își imagineze corect ceea ce am imaginat eu mai sus în mod creator, va putea înțelege natura limitării la care sunteți supuși ca ființe umane, și totodată faptul că natura voastră reală nu trebuie confundată cu cea a ființelor umane, fiind mult diferită.

De asemenea, din această perspectivă se poate înțelege mai bine și învățătura marilor maeștri umani ai spiritualității, care au tot repetat de-a lungul istoriei faptul că această lume are un caracter iluzoriu, că totul este Maya, că nu trebuie să vă identificați cu corpul omenesc, și că trebuie să depuneți efortul de a vă detașa de corporalitatea fizică pentru a putea percepe și înțelege adevărata voastră natură.

Eu nu fac decât să repet, încă o dată, prin cuvintele mele, ceea ce mulți alții au afirmat înaintea mea…

„Cunoaşterea clarvăzătoare trebuie să se dezvolte în aşa fel încât sufletul clarvăzător să poată trăi în lumea suprasensibilă după legile acestei lumi şi să se poată întoarce din nou la viaţa în corpul fizic fără să se lase rătăcit în lumea fizic-senzorială normală de legile lumilor suprasensibile.

Să presupunem că un suflet n-ar fi în stare de acest lucru; iată ce i s-ar putea întâmpla.

Vedem că sufletul care trece graniţa de la o lume la alta învaţă, datorită întâlnirii cu Păzitorul Pragului, să aibă o atitudine corectă.

Dar să presupunem că un suflet – şi asta se poate întâmpla – a devenit clarvăzător datorită anumitor condiţii şi că nu a întâlnit în modul corect pe Păzitorul Pragului.

Acest suflet ar putea pătrunde clarvăzător în lumile suprasensibile, ar putea să aibă chiar şi percepţii, dar, neajungând în lumea spirituală într-un mod corect, se poate întâmpla, când revine în lumea fizic-senzorială, el doar să fi „ciugulit“ ceva în lumea spirituală.

Astfel de „ciugulitori“ ai lumii spirituale sunt o mulţime şi poţi spune în adevăr că această „ciugulire“ în lumea spirituală este cu mult mai îngrijorătoare decât ciugulirea în lumea fizic-senzorială.

Poţi deci să „ciuguleşti“ în lumea spirituală; se întâmplă atunci foarte adesea ca experienţele pe care le-ai făcut în ea să le aduci în lumea simţurilor; dar atunci totul se densifică, se contractă.

Astfel, un atare clarvăzător, care nu se conformează legilor ordinii cosmice, când se întoarce în lumea fizică aduce aici imagini şi impresii densificate ale lumii suprasensibile, dar el nu priveşte şi gândeşte pur şi simplu lumea fizic-senzorială, ci, atunci când trăieşte în corpul său fizic, are în faţă, în imagini, efectele lumii spirituale, care par cu totul asemănătoare celor sensibile, doar că nu corespund nici unei realităţi, sunt iluzii, halucinaţii, reverii.

Cel care poate vedea corect în lumea spirituală nu va confunda niciodată realitatea cu imaginarul.”

„Un suflet care nu poate primi impulsurile lumii spirituale într-o linişte interioară, într-un calm absolut, într-o detaşare faţă de toate dramele fizice exterioare, un astfel de suflet îndură în lumea spirituală un destin pe care nu-l pot descrie decât în următorul mod.

Gândiţi-vă că o fiinţă din cauciuc ar zbura încolo şi încoace într-o sală închisă din toate părţile, ar zbura spre un perete, acolo ar fi imediat respinsă, ar zbura spre un alt perete, ar fi iar respinsă, şi tot aşa ar zbura încoace şi încolo, într-o tumultuoasă mişcare pe valurile pasiunii. Este exact ceea ce se întâmplă cu un suflet care duce cu sine modul de a simţi, sentimentele şi afectele din lumea fizică în lumea spirituală: Apoi se produce altceva.

Nu este plăcut să fii aruncat ca o minge de cauciuc într-o închisoare cosmică.

În acest caz sufletul, ca suflet clarvăzător, practică politica struţului.

El îşi ameţeşte şi îşi tulbură conştienţa, astfel încât nu mai remarcă nimic din toate acestea.

El crede atunci că nu ar fi aruncat încolo şi încoace. Lucifer poate acum să acţioneze cu atât mai mult cu cât conştienţa este mai ameţită, el momeşte sufletul şi îl atrage în împărăţia sa izolată.

Acolo sufletul poate primi impresiile lui spirituale, dar ele sunt impresii pur luciferice, fiindcă sunt primite în împărăţia sa insulară.

Cum cunoaşterea de sine este dificilă în acest loc şi sufletul ajunge foarte greu să discearnă cu claritate anumite însuşiri, iar oamenii au dorinţa de a pătrunde cât pot mai repede în lumea spirituală, nu este de mirare că ei îşi spun: eu sunt deja matur, eu o să-mi stăpânesc pasiunile.

Firesc, acest lucru este mai uşor de spus decât de făcut.

În afară de aceasta, există însuşiri pe care le stăpâneşti cu mare greutate.

Orgoliul, ambiţia şi alte lucruri asemănătoare sunt înrădăcinate în asa fel în sufletele oamenilor încât a-ţi mărturisi: Tu eşti vanitos şi ambiţios, însetat de putere, asta nu este uşor, iar când cercetezi asupra acestui lucru, cel mai adesea te amăgeşti.

Dar acestea sunt afectele cele mai rele.

Dacă le duci în lumea spirituală, atunci devii o pradă foarte uşoară pentru Lucifer.

Şi când îţi dai seama că eşti împins dintr-o parte într-alta, nu-ţi spui bucuros: Asta vine de la ambiţie, de la orgoliu; atunci cauţi să-ţi înşeli sufletul mâhnit, iar Lucifer te târăşte în împărăţia lui.

Acolo poţi să ai tot felul de impresii, dar ele nu concordă cu ordinea cosmică care a fost deja stabilită înainte de a fi intervenit Lucifer, ci ele sunt impresii spirituale, dar de un caracter pur luciferic.

Poţi avea chiar impresiile cele mai stranii; şi ele pot fi luate drept adevăruri absolut juste.

Vei putea povesti tot felul de încarnări posibile despre o persoană sau alta şi ele pot fi pure inspiraţii luciferice sau ceva analog.”

„Vedem deci că atunci când sufletul trebuie să treacă corect peste pragul lumii spirituale şi nu vrea să suporte în lumea spirituală consecinţele necesare ale modului de a simţi rămase din lumea sensibilă el trebuie să aibă o dispoziţie sufletească ce să fi lichidat în sine orice afecte şi pasiuni care n-au importanţă decât pentru lumea fizic-sensibilă.”

Citiți o minunată lucrare ce conține citatele de mai sus aici: http://www.spiritualrs.net/Conferinte/GA147/GA147_CF2.html

Rudolf Steiner – TAINELE PRAGULUI

Cine vrea cartea sub forma tipărită, sau alte cărți despre lumea de dincolo, reamintesc linkul : http://loveblog4all.blogspot.ro/2014/08/carti-spiritualitate.html

Bunăstarea şi Fericirea ta depinde şi de educaţie, de pregătirea ta, de informaţiile pe care le deţii…

Studiază oferta bogată, de mai jos, de CURSURI ONLINE ŞI OFFLINE, în cazul că tu sau altcineva apropiat ţie se hotărăşte să se mai… instruiască un pic:  http://bit.ly/1RqpuCj

Platformă Online de Învăţare şi Evaluare Autonomă
Clasele I-VIII şi Pregătitoare
Evaluează-te Corect – Elevi, Părinţi, Profesori:  http://bit.ly/1RqqtCu

Mind Synergy - Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă

Cuprinsul tuturor postărilor (articolelor) mele:

http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

POŢI ASCULTA şi DOWNLOADA materiale audio mp3 ale mele de aici : https://drive.google.com/folderview?id=0B6aZWulFbbTCfl82UVVjeFVybzg4U2E1SlF0TV9rSnRvMlVnUEhxMVE0T0w1Y1VZOEhWS3c&usp=sharing

CĂRŢI SPIRITUALITATE  (şi nu numai) recomandate de Kato :

http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, mai jos, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=wordpress/CkQf&loc=en_US

Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks) în browserul tău.

Consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico

Te poţi Abona şi la celelalte siteuri ale mele, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici :

Loveblog4allhttps://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=LoveBlog4All&loc=en_US

Linkul către site : http://loveblog4all.blogspot.ro/                                

Kato – Parapsihologie, Extrasenzorialhttp://feeds.feedburner.com/Kato-ParapsihologieExtrasenzorial,

Linkul către site :  http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/

nanoxyn.ro

SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc.

1. Explaindiohttp://jvz1.com/c/620925/123757

2. 200 3D Intro / Outro / Logo Sting animationshttp://jvz9.com/c/620925/236344

3. The Creator 7 – http://jvz1.com/c/620925/8013

4. FlickGraph – http://jvz1.com/c/620925/243264

5. GraphPlayer Business   – http://jvz1.com/c/620925/243274

6. Cinemagraph Source Club – http://jvz9.com/c/620925/243794

7. OptInUp Personal LIFETIMEhttp://jvz9.com/c/620925/244728

8. EasyAnimatorPro – http://jvz9.com/c/620925/197699

9. How To Make Money With Easy Animator Prohttp://jvz9.com/c/620925/218897

10. Vinci 3D – http://jvz1.com/c/620925/217846

11. VideoGifMixer – http://jvz9.com/c/620925/187811

12. Groove Animator – http://jvz9.com/c/620925/233835

13. 3D FBX to ZF3D file converter http://jvz9.com/c/620925/236346

14. UpNextEngagehttp://jvz1.com/c/620925/223492

15. The Youtube Graphics Creator – http://jvz9.com/c/620925/132567

16. Video Converter WL 200http://jvz9.com/c/620925/202898

17. Audio Converter WL 200http://jvz9.com/c/620925/203130

software-deals.ro

Evenimente generale Cluj – Allevents.in :

http://allevents.in/plugin/advanced-events.php?key=54a83bedd2

smokemania.ro

 

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s