Mantra şi efectele ei. AUM / OM


buddha-562030_1920

Libris.ro

Ce este o Mantra ?

Mantra este o exprimare sacră, un sunet numinos, o silabă, cuvânt sau foneme, sau un grup de cuvinte în sanscrită, în care practicienii cred că au puteri psihologice și spirituale.

O mantra poate sau nu poate avea structură sintactică sau înțeles literal.

Sunetele mantrei de fapt reprezintă vibraţii care au anumite efecte în plan material, organic, şi subtil.

De aceea există multe mantre, folosite în diverse scopuri.

Sonoterapia – terapia cu sunete, precum şi subcategoria ei, meloterapia, se bazează pe aceleaşi principii privind „puterea sunetelor”,psihosomatică, asupra organismului omenesc şi stării afective.

Cele mai vechi mantre au fost compuse în sanskrita vedică de hinduşi în India, și sunt de cel puțin 3000 de ani vechime.

Mantre există acum în diferite școli ale hinduismului, budismului, jainism și sikhismului.

Imnuri similare, incantaţii, compoziții și concepte, se găsesc şi în zoroastrism, taoism, creștinism, și în alte religii şi curente spirituale.

„Parabija (cuvânt sanscrit: paarabiija, în transliterarea Velthius) este numită mantra secretă a inimii.

Mantra yoga este o ramură a disciplinei yoga.

Parabija apare ca esență supremă sau ultimă pentru Puterea Divină a Supremului în Shaivaism, atât în școala din Cașmir dar și în Shaiva-Siddhanta. „

Link : http://ro.wikipedia.org/wiki/Parabija

„Un alt simbol jainist este silaba „om” și reprezentarea acesteia.

În hinduism, „om” este silaba sacră a genezei, este sinonim cu „Logosul” creator al grecilor; jainiștii vor vedea în acest cuvânt o formă reverențioasă de a numi cele cinci parameshthis, sau ființe evoluate spiritual: Arihantas (sau tirthankarașii), Siddhas (eliberații), Acharyas (învățătorii), Upadhyayas (preceptorii) și Munis / Sadhu (călugării).

Rostirea prelungă, din adîncul ființei a acestei silabe indiene este de fapt în jainism o contaminare a celor cinci inițiale din numele celor cinci parameshthis: A+A+A+U+M.

„Om” mai simbolizează și primele cinci versuri din Navakar Mantra, cea mai sfântă rugăciune a jainismului.

În ceremonialurile devote puja sunt adesea folosite rugăciuni, poeme și silabe (मन्त्र – mantra) cu încărcătură mistică.

Dintre acestea Navakar Mantra, Namokar Mantra sau Namaskar Mantra este cea mai importantă și a căpătat emblema de simbol al jainismului. Rugăciunea este compusă din unsprezece versuri dintre care primele cinci glorifică cele cinci tipuri de ființe (parameshthis) aflate pe diferite trepte ce duc spre izbăvirea spirituală, iar ultimele patru explică rolul fundamental al poemului.”

Link: https://ro.wikipedia.org/wiki/Jainism

100px-om_symbol-svg
AUM (OM) sunet primordial, armonizant, vindecător…

OM: interjecţie utilizată în liturghia vedică pentru a marca aprobarea (ca amin în liturghiile creştine) sau pentru a introduce (şi a încheia) actele rituale.

OM, în sanscrită, se compune din trei foneme (A, U, considerate împreună în diftongul O) urmate de o nazală (M) ce prelungeşte rezonanţa, care în textele despre Yoga este considerată ca transcendentă celorlalte trei (întocmai ca starea A Patra).

Este o rostire care începe cu gura deschisă şi se închide gura, ajungându-se ca m-ul să reprezinte sunetul emis cu gura închisă.

Este intraductibilă, ceva între AUM şi OM, un o nazal, un m prelungit.

Există mai multe feluri de rostiri, şi se spune că, în funcţie de cât de mult se prelungeşte unul din sunete, se accentuează unul din efectele produse de incantaţia întregii mantre.

Aum / Om este considerat a fi vibraţia fumdamentală a Universului, sunetul primordial din care Totul a fost creat, de  aceea incantaţia acestui sunet produce vibraţii în fiinţa umană, care produc efecte de armonizare profundă cu întreaga Creaţie.

Totul este să nu… greşeşti, deci, şi există multe recomandări diferite privind incantaţia corectă, de aceea cel mai bine este să… exersezi şi să aplici aşa cum simţi tu că este cel mai bine pt tine.

A asculta mantra, chiar dacă nu o reciţi, va avea efecte pozitive asupra ta, relaxante, purificatoare, vindecătoare.

Fă o probă cu playlistul de mai jos, după care poţi exersa, oriunde, incantând tu singur.

Om, Auṃ sau Oṃ, sanscrită ॐ) este un sunet sacru,

o silabă mistică, considerată cea mai sacră mantra,

 și o pictogramă spirituală în religiile indiene.

Este o mantra utilizată în hinduism, budism, jainism și sikhism.

Apare la începutul și la sfârșitul majorității recitărilor sanscrite, rugăciuni și texte.

Om simbolizează conceptele cele mai profunde ale credinței hinduse, şi este utilizată ca incantaţie zilnică.

Om este parte a iconografiei găsite în manuscrisele epocii antice și medievale, temple, mănăstiri și retrageri spirituale în hinduism, budism și jainism.

Simbolul are un înțeles spiritual în toate Dharmele indiene, dar sensul și conotațiile Om variază între diversele școli și diferitele tradiții.

În hinduism, Om este una dintre cele mai importante simboluri spirituale (Pratima).

Aceasta se referă la Atman (suflet, sine interior) și Brahman (realitatea ultimă, integralitatea universului, adevăr, divin, spirit suprem, principii cosmice, cunoaștere).

Silaba este adesea găsită la începutul și la sfârșitul capitolelor din Vede, Upanishade și alte texte hinduse.

Rostirea silabei în mod prelungit reprezintă o incantație spirituală sacră făcută înainte și în timpul recitarea textelor spirituale, în timpul puja și rugăciunilor private, în ceremonii de ritualuri de pasaje (sanskara), cum ar fi nunți, și, uneori, în timpul activităților meditative și spirituale, cum ar fi yoga.

Citat din YOGATATTVA UPANISHAD – Adevărata natură a căii Yoga:

„63. În singurătatea sa
adeptul va practica constant
repetiţia silabei OM,
alungind mult vocala:
astfel va şterge el păcatele
săvîrşite înainte de a urma calea yogăi;
64. OM înlătură Răul
şi elimină obstacolele pe calea Yoga;
de aceea repetarea neîncetată
a silabei sacre
este o practică eficientă
pentru cel ce urmează calea Yoga.”

„121. tot astfel,
Contracţia Bazei
prin care cele 2 sufluri
se identifică cu vocala O
şi cu nazalizarea ei (M),
scopul suprem al practicii Yoga.”

„134. Trei sînt lumile,
trei Vedele,
trei împreunările rituale,
trei tonurile;
trei sînt Focurile sacrificiului,
trei calităţile naturale;
şi toate aceste triade au ca fundament
cele trei foneme ale silabei OM;
135. Cine cunoaşte această triadă,
la care trebuie adăugată
rezonanţa nazală,
îl cunoaşte pe Acela
pe care universul întreg este ţesut,

Acela care este Adevărul
şi Realitatea Supremă!
136. Tot astfel cum parfumul e în floare,
untul în lapte,
uleiul în susan
şi aurul în minereu,
137. lotusul se află în inimă:
înclinat în jos,
îşi înalţă tulpina
şi are la bază un însemn:
în mijlocul său, spiritul odihneşte;
138. Cînd, spunînd”OM”,
adeptul pronunţă vocala A,
lotusul se ridică
şi este străpuns cînd pronunţă U;
139. Cu nazala M, OM este completă,
prelungită de rezonanţa
în formă de semilună:
140. Sub aparenţa Verbului pur70
este acolo brahman, indivizibil,
prin care răul este distrus;
sufletul astfel „înhămat” la Yoga
îţi atinge scopul suprem.”

Din DHYANABINDU UPANISHAD – Meditaţia perfectă:
„1. Înalt cît muntele
lung cît o mie de leghe
este păcatul acumulat de-a lungul vieţii!
Doar practica meditaţiei
îl poate distruge
nu există altă cale
2. Silaba-germene
are deasupra un punct
şi o semilună;
ea este sonoră,
dar dacă o distrugem
nu mai rămîne decît absolutul,
tăcut.
3. Sunetul care nu se aude
pentru că este dincolo de sunet,
adeptul care-L va găsi
va fi eliberat de îndoială.”

„9. Cei ce doresc Eliberarea
meditează asupra acestui Tot,
brahman,
Monosilaba OM.
În fonemul A,
prima parte a Monosilabei,
s-au născut şi se vor dizolva
10. Pămîntul, Focul, Rg-Veda
exclamaţia Bhur
şi Brahman Creatorul;

în fonemul U,
a doua parte a Monosilabei,
s-au născut şi se vor dizolva
11. Spaţiul, Aerul, Yajur-Veda,
exclamaţia Bhuvah
şi Vishnu Protectorul;
în fonemul M
s-au născut şi se vor dizolva
12. Cerul, Lumina, Sama – Veda,
exclamaţia Suvah
şi Shiva, Domnul.
A este galben, se spune,
el este Energia difuzată;
U este alb,
el este Lumina;
M este negru
el este întuneric.
14. Cine va ignora cele opt membre,
cele patru picioare, cele 3 locaşuri,
cei cinci zei ai silabei OM,
acela nu va fi niciodată un brahman,
căci OM este arcul,
Spiritul este Săgeata,
iar brahman este ţinta:
15. graţie Atenţiei – concentrate
spiritul va străpunge ca o săgeată
ţinta-brahman!
Actele vor dispărea
cînd vom avea, în sfîrşit viziunea
Aceluia, care este atît de departe,
şi totuşi atît de aproape.
16. Din OM au luat fiinţă zeii

din OM au luat fiinţă Aştrii
din OM – tot acest Univers,
compus din 3 lumi
şi din fiinţe însufleţite şi neînsufleţite
17. Ca silabă scurtă,
OM arde păcatele;
ca silabă lungă
OM, fără efort, aduce bogăţia;
însoţită de rezonanţa nazală,
OM procură eliberarea.
18. Curgătoare ca uleiul
vărsat în jet continuu,
Murmur surd de clopot
bătînd în depărtări
astfel este inexprimabila rezonanţă
a silabei OM.
Cine o cunoaşte, cunoaşte Veda!
19. În centrul corolei lotusului inimii
se află ea, nemişcată,
strălucind ca o flacără
ce nu se stinge niciodată:
asupra ei trebuie să medităm,
asupra silabei OM
care nu este alta decît Dumnezeu,
mic cît o farîmă.
20. Aerul trebuie tras
prin nara stîngă
pînă cînd burta se va umple:
putem atunci medita
pe silaba OM,
aflată în mijlocul corpului,
înconjurată de o perdea de lumină.

21. Inspiraţia, se spune, este Brahman,
Reţinerea suflului – Vishnu,
iar expiraţia – Rudra;
acestea sînt divinităţile
Disciplinei Suflului.
22. Două sînt lemnele
ce aprind focul prin frecare18
OM se află deasupra
şi sufletul dedesubt;
Meditînd, le vom freca unul de altul,
iar Zeul ascuns se va revela atunci
ca o flacără, în inimă,
23. datorită armonicelor silabei OM.
Iată de ce este necesar ca,
din toate forţele,
să adunăm în noi suflul
pînă cînd vom obţine
dispariţia oricărui alt sunet.
24. Unică,
OM este prezentă
în suflul inspirat,
în suflul expirat,
în suflul reţinut;
precum zece milioane de sori,
ea străluceşte în forul interior
al tuturor oamenilor:
cei ce o văd
sub forma Păsării
spălaţi vor fi de orice murdărie.
25. Gîndirea este creatoare:
ea a făcut cele trei lumi,
ea le susţine, ea le va dizolva
şi totuşi dizolvată va fi, la rîndu-i şi ea:
aceasta este al lui Vishnu Cuvînt Suprem!”

Din AMRTANADA UPANISHAD – Sunetul nemuritor
1. Înţeleptul care a citit toate cărţile
şi le-a studiat temeinic,
le va lăsa pe acestea deoparte,
atunci cînd a înţeles foarte bine
ce este supremul brahman,
şi va renunţa la ele,
tot aşa cum, în lumină,
abandonăm torţa ce sfîşia întunericul.
2. Urcînd apoi în acest car,
care este silaba OM,
avînd drept vizitiu pe Vishnu,
adeptul destinat spre a-l servi pe Rudra,
va avansa pe calea bătătorită
ce duce la cerul lui Brahman;
3. ajungînd la capătul acestei căi
adeptul va abandona carul
şi-şi va continua drumul pe jos.
4. Altfel spus, abandonînd cuvîntul,
determinat prin gen, cantitate etc.
el va avansa către misterul
rezonanţei nazale,
aflat dincolo de orice articulare.
5. Aceasta nu este decît Retragerea,
stăpînire a celor cinci simţuri
şi a instabilei gîndiri
ce ţine în frîu sufletul.

6. Această retragere a simţurilor
este primul din cele şase grade
care conduc la desăvîrşirea prin Yoga;
celelalte cinci fiind Meditaţia,
Reţinerea Suflului, Atenţia-concentrată,
Fidelitatea faţă de tradiţie,
şi Enstaza – finală.

9. Disciplina suflului
comportă trei elemente:
inspiraţia, expiraţia
şi, cel mai important: radiosul,
constînd în reţinerea aerului inspirat.
10. La aceasta se adaugă
recitarea mentală
a silabei OM,
trei Gayatri
mantra Capului

20. asupra Sunetului primordial,
care, se spune, este însuşi brahman
sub forma monosilabei OM.
Trebuie să meditezi neîncetat
într-o mie de feluri diferite
asupra acestui mister, OM,
pentru a te elibera de orice impurităţi.”

Din AMRTABINDU UPANISHAD – Picătura de ambrozie
„5. Toate acestea nu înseamnă, însă
că trebuie să ne refuzăm gîndirii
sau, dimpotrivă, să ne consacrăm
doar plăcerii de a raţiona!
În fapt, va trebui să gîndim
dar să nu ne oprim aici,
căci pe Brahman nu-l vom putea cunoaşte
decît avînd spiritul liber
de orice sistem preconceput.

6. Trebuie deci să combinăm
practica Yoga minuţioasă
cu pronunţarea silabei OM,
în timp ce liniştea mentală atrage în fapt,
un beneficiu mult mai mare:
căci, dacă menţinem tăcerea absolută
nu urmărim numai distrugerea,
ci însăşi Fiinţa este vizată!
7. Acesta şi numai acesta
este brahman indivizibil,
indistinct şi incalificabil.
Adeptul atunci se va indentifica cu brahman
cînd se va recunoaşte
că el-însuşi este brahman.
8. Da, va fi în sfîrşit liber,
adeptul conştient care a ştiut să recunoască
ceea ce este cu adevărat Brahman cel fără limite,
brahman care nu poate fi nici dovedit,
nici explicat, nici demonstrat,
brahman cel fără de început
şi fără de sfîrşit!

14. Captivat de virtuţile Verbului
vom înceta a merge către Scopul Suprem,
aşa cum nu vom găsi lotusul
căutîndu-l în întuneric;
dar odată ce ne vom elibera
vom reuşi să vedem Unitatea!
15. Totuşi, se spune că brahman
este Verbul, Cuvîntul articulat:
în fapt, cînd cuvîntul este distrus,
ceea ce rămîne este Verbul pur,
rezonanţa primordială;
ştiind aceasta putem medita asupra Verbului, dacă dorim să avem în suflet pacea.
16. Acestea sînt două doctrine
demne, şi una şi cealaltă, de a fi cunoscute,
căci Brahman este în acelaşi timp Verbul,
şi Absolutul, după Verb.
Mai întîi trebuie să cunoaştem Verbul-Brahman
apoi să depăşim Verbul pentru a căuta Absolutul.”

…………………………………………………………………………………………………..

A D : când e un efect mai mare : când asculţi o mantra, când o spui în gând, sau când o spui cu voce tare ?

Kato: Când O SPUI TU CU VOCE TARE, ÎN MOD REPETAT căci atunci, inevitabil :
1. o gândești, prin rostire,
2. o faci să vibreze în corp prin sunetele rostirii,
2. o și asculți cu urechile tale, și se impregnează în memoria auditivă și subconștient, prin repetare.
Astfel va rezona în toate corpurile tale, cel fizic și cele subtile.
Astfel de RELAȚII CAUZALE trebuie pătrunse, prin meditație și analiză rațională, pentru a le asimila.

Călugării tibetani rostesc mantrele cu voce tare, dar mantra are efect şi dacă este rostită în gând, cu „vocea gândului”.

Cercetări ştiinţifice au demonstrat faptul că atunci când un om îşi imaginează că rosteşte ceva în gând, corzile sale vocale se mişcă, ca şi cum ar vorbi cu voce tare.

În câmpul mental, ceea ce rosteşti în minte produce efecte…

Fă exerciții zilnice, privind descoperirea relaţiilor cauzale.

Caută răspunsuri la întrebări, în mintea ta, cu gândirea ta, meditând asupra legăturilor logice, cauzale, existente în realitate.
Parcurgând prin meditație calea legăturilor înlănțuite, vei ajunge tot mai departe, atât în exterior cât și în interior, simultan.

Când exteriorul și interiorul se vor uni în mintea ta, devenind una, vei dobândi Iluminarea conștiinței…

Pentru detalii vezi linkul de mai jos, în limba engleză,

https://en.wikipedia.org/wiki/Mantra

https://en.wikipedia.org/wiki/Om

Audiţie plăcută, relaxantă, în continuare…

Mind Synergy - Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă

Cuprinsul tuturor postărilor (articolelor) mele:

http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

POŢI ASCULTA şi DOWNLOADA materiale audio mp3 ale mele de aici : https://drive.google.com/folderview?id=0B6aZWulFbbTCfl82UVVjeFVybzg4U2E1SlF0TV9rSnRvMlVnUEhxMVE0T0w1Y1VZOEhWS3c&usp=sharing

CĂRŢI SPIRITUALITATE  (şi nu numai) recomandate de Kato :

http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, mai jos, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=wordpress/CkQf&loc=en_US

Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks) în browserul tău.

Consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico

Te poţi Abona şi la celelalte siteuri ale mele, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici :

Loveblog4allhttps://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=LoveBlog4All&loc=en_US

Linkul către site : http://loveblog4all.blogspot.ro/                                

Kato – Parapsihologie, Extrasenzorialhttp://feeds.feedburner.com/Kato-ParapsihologieExtrasenzorial,

Linkul către site :  http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/

nanoxyn.ro

SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc.

1. Explaindiohttp://jvz1.com/c/620925/123757

2. 200 3D Intro / Outro / Logo Sting animationshttp://jvz9.com/c/620925/236344

3. The Creator 7 – http://jvz1.com/c/620925/8013

4. FlickGraph – http://jvz1.com/c/620925/243264

5. GraphPlayer Business   – http://jvz1.com/c/620925/243274

6. Cinemagraph Source Club – http://jvz9.com/c/620925/243794

7. OptInUp Personal LIFETIMEhttp://jvz9.com/c/620925/244728

8. EasyAnimatorPro – http://jvz9.com/c/620925/197699

9. How To Make Money With Easy Animator Prohttp://jvz9.com/c/620925/218897

10. Vinci 3D – http://jvz1.com/c/620925/217846

11. VideoGifMixer – http://jvz9.com/c/620925/187811

12. Groove Animator – http://jvz9.com/c/620925/233835

13. 3D FBX to ZF3D file converter http://jvz9.com/c/620925/236346

14. UpNextEngagehttp://jvz1.com/c/620925/223492

15. The Youtube Graphics Creator – http://jvz9.com/c/620925/132567

16. Video Converter WL 200http://jvz9.com/c/620925/202898

17. Audio Converter WL 200http://jvz9.com/c/620925/203130

software-deals.ro

Evenimente generale Cluj – Allevents.in :

http://allevents.in/plugin/advanced-events.php?key=54a83bedd2

smokemania.ro

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s