DIN NOU DESPRE INIŢIERE ŞI INIŢIAŢI, Automatisme, Conştient, Subconştient şi Inconştient…


eJobs

DIN NOU DESPRE INIŢIERE ŞI INIŢIAŢI, Automatisme, Conştient, Subconştient şi Inconştient…

Nu este un material uşor de înţeles, de aceea recomand recitirea, revizionarea şi reascultarea în forma video şi audio mp3.

Căci există un articol scris, un material video, şi un material audio mp3 create pe baza articolului de pe blogul meu „Spirit”, care a fost publicat în data de  8/6/2015, şi care a suferit mai multe completări şi revizuiri ulterioare.

Interesant de menţionat faptul că efectiv nu am putut crea materialul video şi cel audio, până nu am adus completări, la forma actuală. 🙂

Am efectuat zeci de încercări de înregistrare video, urmând să preiau sonorul ca mp3 din acea înregistrare video, însă nicicum sonorul nu voia să se înregistreze.

Dar, efectuând acele tentative de înregistrare, mi-am dat seama de faptul că articolul nu se ridica la nivelul la care aş fi dorit, şi că i se mai pot aduce anumite completări şi modificări utile.

În forma iniţială era destul de incomplet, lacunar, şi confuz…

După care, ca prin minune, a venit rapid şi soluţia salvatoare, adică o deblocare la nivelul softurilor de înregistrare pe care le folosesc… 🙂

În completare, însă, oricum, voi mai crea un articol, şi materialele video şi audio aferennte, care va dezbate strict problematica Conştientului, Subconştientului şi a Inconştientului, deoarece am remarcat de mult faptul există o mare confuzie în rândul populaţiei privind aceste concepte, şi că se fac multe erori, multe confuzii.

Chiar şi eu mai am unele nelămuriri, pe care voi încerca să mi le lămuresc prin meditaţie şi analiza logică a materialelor de specialitate pe care le pot găsi pe internet… 🙂

Deci următorul articol va reprezenta şi o sinteză, nu doar o emitere de păreri şi judecăţi personale, aşa cum nici la baza acestui material nu au stat doar concepţiile mele personale privind subiectele prezentate mai jos…

Deci… am pornit acest articol de la analizarea unor afirmaţii afirmate de cineva.

Şi afirmaţia principală la care m-am oprit, pentru a o analiza, a fost :

„A fi conștient este opusul funcționării pe automat.”

Am meditat ceva timp la asta, deoarece mi s-a părut de la început că nu sună bine, şi am mai consultat unele baze de date de pe internet.
Părerea mea era că a fi conştient nu este opusul funcţionării pe automat.

Şi îmi menţin în continuare această părere… 🙂

Nu este nimic rău sau greşit în privinţa „funcţionării pe automat”, prin automatisme de gândire şi comportamentale, ci, din contră, automatismele reprezintă o modalitate eficientă de ADAPTARE a organismului la condiţiile de mediu.
Eroarea prezentă în afirmaţia de mai sus, cât şi blamarea automatismelor, reprezintă greşeli comune celor care nu fac în mod corect distincţia între conştient, subconştient şi inconştient.

Ei, de fapt, nu cunosc şi nu înţeleg bine mecanismele de adaptare ale organismului uman.

Subconştientul desemnează fenomenele şi însuşirile psihofiziologice şi psihice care nu persistă permanent în sfera conştienţei, dar care pot intra selectiv şi cu uşurinţă în conştienţă, în raport cu împrejurările, cu condiţiile specifice de viaţă.

Subconştientul este de fapt un gen de conştienţă latentă şi potenţială, care coexistă cu, şi deserveşte conştienţa.

Spre deosebire de inconstient, subconstientul se află în relaţii de compatibilitate cu conştienţa, şi este uşor accesibilă ei.

Subconştientul a fost calificat de Siegmund Freud ca preconştient, iar în conflictul dintre conştient şi inconştient, a arătat că subconştientul se situează pe poziţiile conştienţei, participând la refularea pulsiunilor inconştiente, care sunt filtrate prin subconştient, şi doar unele ajung să fie conştientizate.

Subconştientul se prezintă ca o rezervă şi subsistem potenţial al conştiinţei, şi totodată ca postconştiinţă şi preconştiinţă.

Se prezintă şi ca un inconştient nonconflictual şi transparent.

Dar nu există motive de a integra acest subsistem în vreunul din cele două sisteme polare, ci trebuie să recunoaştem existenţa relativ autonomă a subconştientului ca modalitate ce favorizează medierea şi tranziţia între conştient şi inconştient.

Conștienţa este definită ca : „faptul de a fi conștient; stare caracterizată printr-o sensibilitate specială, individuală, la stimuli interni sau externi.” – MDN

Conştient = 1. Despre oameni : care își dă seama de realitatea înconjurătoare, care are conștiință.

2. Care își dă seama de posibilitățile sale, de rolul său în societate. Despre activitatea umană : Care realizează scopuri dinainte stabilite. – DEX 2009

CONȘTIÉNT = 1. care își dă seama de realitatea înconjurătoare.

2. care își dă seama de posibilitățile proprii, de rolul care îi revine în societate; lucid.  Care realizează scopuri dinainte fixate.  – MDN 2000

Conştienţa este sinonimă cu luciditatea.

  Subconştientul reprezintă o sferă a fenomenelor psihice care se desfășoară în afara conștiinței, și care au putut fi anterior conștiente , sau ar putea deveni conștiente ulterior. DEX 2009

Subconştientul este o treaptă a conștiinței care cuprinde idei și impresii ce au fost odată prezente în minte (conştienţă), dar care, nemaifiind în centrul atenției, rămân confuze, putând redeveni conștiente – MDN ’00 (2000)

Inconştient = 1. Care nu este conștient, care nu știe ce face, care și-a pierdut cunoștința (ca urmare a unei stări patologice).

2. Care nu are o atitudine conștientă față de realitatea înconjurătoare; fără minte, fără judecată. 

Despre fenomene psihice : Care scapă conștiinței, de care omul nu-și dă seama; involuntar, automat, instinctiv.

II. Activitate psihică a omului de care el nu-și dă seama, totalitate a fenomenelor psihice care scapă conștiinței. – DEX 1998

Termenii inconştient şi conştient sunt antonime (antonim = cuvânt care, considerat în raport cu altul, are sens contrar).

Inconştient – Despre acțiuni, lucruri, etc. : Care este făcut fără participarea conștiinței sau a voinței; efectuat din instinct; instinctiv; mașinal; automat; involuntar; mecanic.  NODEX 2002

SomProduct

Noţiunea de conștienţă se confundă cu cea de conștiinţă, o noţiune complicată, reformulată de materialiști, diversificată, confundată cu varianta ei morală – conştiinţa morală.
Conceptul de neconștient, devenit ulterior inconștient a fost folosit pentru prima dată de juristul englez Henri Home Kames în anul 1751.

În limba franceză a fost introdus de elveţianul Henri-Frederic Amiel în anul 1860, cu sens de viaţă psihică inconștientă, ca opoziţie între raţiune și conștiinţă.
Conceptul inconștient a fost introdus de Siegmund Freud, părintele psihanalizei, cu semnificaţia de : “ţesătură de idei, percepţii, emoţii, cuvinte, pulsiuni, care formează psihismul neperceput de conștiinţă, dar cu influenţă asupra comportamentului”.

Pentru Freud inconștientul nu era un opozant al conștiinţei, ci de o structură specială, reactivă și dinamică.

Inconștientul nu se supune legilor logice, el declanșează acţiuni neformulate într-o manieră inteligibilă, și o logică a motivelor.

Inconștientul nu este accesibil liberei dispoziţii a subiectului, căruia îi este cenzurat, interzis.

Inconștientul reprezintă o zonă autonomă, incomensurabilă, mult mai extinsă decât zona conștientului, reglată de principiul plăcerii, de satisfacerea pulsiunilor care sunt complexe, elaborate, atemporale, lipsite de negaţii sau certitudine, indiferente la principiul contradicţiei.

Între conștient și inconștient există relaţii simbolice, deghizate.
Freud a pus bazele unei metode originale de investigaţie a inconștientului pe care o numit-o psihanaliză.

Ulterior, datorită anumitor cercetări de psihofiziolgie, conceptul de inconștient s-a dovedit a fi mult mai complicat, și s-a emis ipoteza că este depozitarul unor lungi acumulări de informaţii, păstrate din generaţie în generaţie, informaţii care irump în mod necontrolat de raţiune, dar cu motivaţii ce pot fi identificate.

Dimensiunea lui pare să fie nelimitată.

Adevăratul nostru eu pare că s-ar ascunde în acest inconștient inaccesibil, și nu apare decât în împrejurări neprecizate încă.

În ultima perioadă freudismul a fost criticat pentru că a extins inconștientul la toată viaţa psihică, și a dus la dispariţia fiinţei conștiente, făcând din inconștient stăpânul absolut al psihismului.

Pierre Janet, filozof, psiholog și medic francez a fost primul care a folosit cuvântul subconștient, în lucrarea sa “Automatismul psihologic”, publicată în anul 1889, termen pe care Theodule Ribot, contemporan cu Janet, l-a definit ca proces inaccesibil subiectului conștient, care se manifestă fără să fie controlat de acesta.

S-a considerat că subconștientul este rezultatul unui deficit de sinteză a elementelor constitutive ale conștiinţei, o disociere provocată de o patologie psihogenă.

Manifestări ale subconștientului au fost identificate în isterie.

Studii neurofiziologice au arătat că în anumite condiţii patologice, cu leziuni care întrerup comunicarea, cele două emisfere cerebrale se ignoră, și apare o disociere a proceselor psihice.

Această patologie a fost folosită de unii practicanţi ai misticismului care au atribuit fenomenele apărute unor puteri exterioare abordabile prin credinţă.

S-a spus chiar că subconștientul este locul unde se află așa zisul înger gardian.

După unii psihologi subconștientul este graniţă și filtru de trecere a unor infomaţii din inconștent spre conștient.

Noţiunea de subconștient a fost păstrată de Jung sub formă de inconștient colectiv, dar a fost abandonată de Freud.

Inconstientul individual, după Freud, se compune din două segmente, cu conţinut şi rol diferite în dinamica sistemului personalităţii :

1. Inconştientul primar, înnăscut – este legat de, si exprimă natura biologică a omului.

Include tendintele, pulsiunile, şi instinctele primare, legate de asigurarea supravieţuirii şi echilibrului fiziologic al organismului.

Este structurat după principiul placerii şi al reducerii necondiţionate a stărilor interne de tensiune şi frustraţie.

În centrul său, Freud a aşezat instinctul erotico-sexual sau complexul libidoului.

Sfera inconştientului primar mai include : starile onirice (visele careacompaniaza somnul), lapsusurile, inversiunile şi aglutinările verbale, actele ratate.

In sistemul de personalitate, inconştientul primar corespunde instanţei sinelui.

2. Inconştientul secundar, dobândit – este format, cu precădere, din consensurile şi experienţele cu rol de reglementare socioculturală a comportamentelor generate de motivaţia bazală, care se integrează ca frâne interne, cu funcţionare automată.

Este“conştiinta morală a societăţii”, codificată în forma unui mecanism de autocenzură.

În sistemul personalităţii, el corespunde instanţei Supra-Eului. Conflictul dintre sine şi Supra-Eu are un caracter permanent, soluţionarea lui făcând necesară formarea şi intervenţia celei de a treia instanţe a aparatului psihic – instanţa Eului.

Între cele trei niveluri se manifestă interacţiuni permanente, dar nu treceri reciproce, ci relaţii dinamice de implicaţie în însăşi structura fiinţei noastre conştiente.

Inconştientul nu poate exista fără structura conştiinţei, cu care este cosubstanţial.

Henry Ey a afirmat că raporturile conştient-inconştient sunt raporturi organice de subordonare sau de integrare, ordine care fundamentează mişcarea de ascensiune a devenirii conştiente.

Deci : automatismele noastre sunt atât subconştiente cât şi inconştiente.

Nu toate sunt inconştiente !

Cele inconştiente nu au trecut prin conştienţă, şi nu sunt sesizate de conştient.

Sunt programările preluate pe linia părinţilor, prin codul genetic, privind funcţionarea organismului omnesc, a proceselor interne, atât cele fiziologice cât şi cele psihice.

Tot ceea ce este ÎNNĂSCUT, dobândit de la naştere, ca programe de funcţionare, poate fi asimilat automatismelor inconştiente.

Ele, deci NU SE OPUN FUNCŢIONĂRII NORMALE a organismului, ci, din contră, ajută şi sprijină adaptarea şi funcţionarea eficientă a fiinţei umane, deci trebuie privite ca fiind COMPLEMENTARE, nu opuse conştienţei, contrare ei.

( Complementar = care complinește, care completează.)

Ai automatisme de funcţionare chiar în acest moment, în care citeşti aceste rânduri, dar care nu te împiedecă să îţi exerciţi voinţa în mod conştient, voinţa de a citi aceste rânduri, ci, din contră, te AJUTĂ să o poţi face într-un mod cât mai EFICIENT !

Am mai vorbit despre asta, despre faptul că automatismele DOBÂNDITE în cursul vieţii sunt nişte reflexe condiţionate (RC), s-au creat în timp, ca urmare a creării unor RUTINE, PATTERNURI, TIPARE, SCHEME DE RĂSPUNS / REACŢIE, MODELE, ŞABLOANE, OBIŞNUINŢE, etc, prin REPETAREA anumitor sarcini / acţiuni, care au ajuns astfel, prin EXERCIŢII şi ANTRENAMENT (exerciţii repetate), să se constituie în automatisme ce îşi au sediul în subconştient.

Cele mai importante automatisme au fost ulterior TRANSMISE DESCENDENŢILOR, ca automatisme inconştiente.

(Reflexul Condiţionat, după Pavlov (1898), reprezintă legatura temporară stabilită între unul din nenumăraţii factori ai mediului ambiant şi o activitate bine determinată a organismului.

ActuI reflex care se stabileşte ca urmare a asocierii repetate a unei activităţi a organismului cu un stimul exterior oarecare, prin condiţionare.  Sinonim : reflex dobândit.)

Tu nu eşti inconştient de aceste automatisme – reflexe dobândite, ci eşti conştient într-o oarecare măsură, o măsură care permite accesul conştient la ele !

Deci există automatisme în subconştient, şi automatisme în inconştient.

Cele din inconştient sunt cele mai ascunse, mai greu accesibile, deoarece în inconştient sunt depozitate informaţii care nu au trecut prin conştient.

Dar asta nu înseamnă că nu poţi accesa aceste automatisme, că nu poţi ajunge să dobândeşti un oarecare control asupra lor, ci doar faptul că, în mod normal, nefiind conştient de ele, pentru tine pur şi simplu… nu există, căci nu le-ai sesizat, până acum… 🙂

La conştientizarea acestor automatisme din inconştient se poate ajunge prin anumite metode şi tehnici spirituale, existente în diferite sisteme spirituale practice, precum este Yoga.

Şi trebuie înţeles faptul că aceste automatisme ţin mai mult de funcţionarea fiziologică a organismului omenesc, în care se desfăşoară simultan o mulţime de reacţii fizico-chime, în miliardele de celule care compun sistemul numit organism uman.

Cantitatea (volumul) de informaţii conţinut de aceste procese este URIAŞ, el neputând fi procesat în mod conştient !

Asta este bine să înţelegi. Nu poţi niciodată conştientiza TOTUL, deoarece limtele de procesare ale creierului tău nu permit acest lucru.

Creierul nu poate procesa un asemenea volum imens de informaţii, de aceea există automatismele, obişnuinţele, tiparele, reflexele condiţionate şi cele necondiţionate, etc, în scopul ADAPTĂRII EFICIENTE a organismului uman la mediul înconjurător terestru…

Deci inconştientul nu poate fi declarat a fi OPUS conştientului, ci COMPLEMENTAR, deoarece el reprezintă ceva ce completează, sprijină, ajută şi serveşte conştientizării realităţii, într-un mod prea puţin cunoscut şi înţeles de majoritatea oamenilor.

În spatele jocului de cuvinte, expresii, formulări verbale, trebuie să-ţi formezi o viziune personală a realităţii care nu se bazează pe cuvinte şi expresii verbale, ci pe imagini vizuale dinamice.

O imagine face cât 1.000 de cuvinte, se spune…
În subconştient se află depozitate informaţii care au fost conştientizate în trecut, deci care au trecut prin filtrul conştienţei.

În inconştient sunt informaţii care nu au fost conştientizate, încă, dar care ne ajută în mod real să ne adaptăm acestei lumi, şi să controlăm organismul omenesc.
Deci, sistemele spirituale au rolul şi funcţia de a CREA CĂI DE CONŞTIENTIZARE a informaţiilor existente în subconştient şi inconştient.
Mă refer la sistemele reale, eficiente, nu la surogate, la poveştile numite „învăţături” ale unor aşa-zis învăţători şi mentori spirituali…
Şi toate aceste sisteme spirituale, cum este Yoga, de exemplu, se bazează atât pe teorie cât şi pe practică, căci iniţierea trebuie efectuată pe ambele căi concomitent, altfel se produce un dezechilibru între PERCEPŢIE şi INTERPRETAREA privind ceea ce percepi.
De aceea, ceea ce oferă TEORETICIENI gen Moji, Osho, Rune, Tolle, este incomplet şi insuficient, căci ei nu oferă EXERCIŢIILE PRACTICE de care un om are neapărată nevoie pentru a urma o iniţiere reală.
Ei creează însă dependenţă de ei şi învăţătura lor, în sensul în care tot restul vieţii tale poţi citi şi asculta aceste „învăţături”, dar nu vei putea evolua deloc, deoarece nu le poţi… aplica în practică… 😉
Dacă tu cauţi un sistem iniţiatic real, atunci caută unul care te învaţă prin exerciţii practice, prin ANTRENAMENT, cum poţi dobândi cunoaşterea şi înţelegerea de nivel superior, cum O POŢI MANIFESTA ÎN MOD REAL, în mintea ta şi în viaţa ta de zi cu zi !
Observaţiile şi descrierile nu sunt de ajuns…

Cu ce te ajută, de exemplu, un test de inteligenţă, pentru… dezvoltarea inteligenţei tale ?
Nu ajunge să cunoşti cât eşti de prost sau deştept, dacă nu faci nici un exerciţiu practic pentru dezvoltarea inteligenţei tale… 😉
Poţi citi TOATĂ viaţa ta „învăţături spirituale „, şi să nu evoluezi spiritual deloc, dacă nu exersezi, dacă nu te antrenezi, dacă nu aplici REGULAT, CONSTANT, FERM, în practica vieţii de zi cu zi, anumite exerciţii elaborate de cunoscători, de specialişti în acest domeniu.
De aceea agreez sistemele spirituale precum Yoga, deoarece ele iniţiază oamenii şi în mod practic, nu doar teoretic.
Poţi citi sute de cărţi despre voiaje astrale, despre fenomenul decorporării, căci nu te vor ajuta cu nimic dacă nu exersezi în mod practic decorporarea, prin anumite exerciţii practice, ferm, constant, pentru A-ŢI DEZVOLTA CAPACITATEA DE A TE DECORPORALIZA…
Există mulţi oameni care au citit câte ceva, care au fost la cursuri, prezentări, seminarii, care au impresia că sunt specialişti deoarece EI CUNOSC, dar lipsa lor de EXPERIENŢĂ PRACTICĂ, de ANTRENAMENT, îi face să interpreteze multe lucruri în mod eronat, din cauză că nu au EXPERIMENTAT DELOC ceea ce ei cred că CUNOSC…
Deci, în concluzie, dacă vrei să devii în mod real un Iniţiat în spiritualitate, trebuie să înţelegi că ar fi cazul să începi să efectuezi exerciţii practice în acest sens, un antrenament regulat, constant, în mod practic.
Până atunci, vei rămâne doar un… povestitor, ca atâţia mulţi alţii, care se dau… specialişti, mentori, învăţători, povestind din… experienţa altora… 🙂

Revenind la automatisme, foarte puţine automatisme pot fi „rescrise „.
Şi, pe de altă parte, nu este nevoie să rescrii, să reprogramezi, căci adaptarea se produce prin TRANSFORMARE în mod treptat, continuu, pe măsură ce conştientizezi realitatea tot mai bine, mai corect, mai holistic.
Tu vei renunţa în mod firesc şi natural la anumite programe, la anumite deprinderi, obişnuinţe, fără a trebui să te forţezi să faci asta, fără stres şi încordare, pe măsură ce îţi vei dezvolta, prin EXERCIŢIU, CAPACITĂŢI precum intuiţia, discernământul, percepţia extrasenzorială (PE)…
Este asemănător modului în care copilul renunţă la unele jucării, în favoarea altora, renunânţând apoi la toate jucăriile, la un moment dat, de a un anumit moment al evoluţiei sale.

Vorbind despre iniţierea spirituală, nu putem să o separăm de dezvoltarea PE, iar cine o separă, o face doar deoarece nu a dobândit o iniţiere reală, şi încearcă să evite şi să minimalizeze acest subiect…
Organismul omenesc are în mod clar, prin programarea sa, anumite LIMITĂRI funcţionale.
Deci, priveşte evoluţia spirituală ca o accedere conştientă, prin experimentare, la Spirit, la domeniul extrasenzorial, la accesarea conştientă a dimensiunilor ascunse senzorialului, simţurilor trupeşti…
Pentru a obţine acest acces, trebuie să urmezi anumite exerciţii, un anumit antrenament, anumite metode şi tehnici speciale, spirituale.
Până nu vei înţelege şi accepta asta, nu vei avea nici o şansă de a deveni un iniţiat, în mod real…

Ştiu că sunt mulţi oameni care nu doresc să devină iniţiaţi în vreun sistem spiritual.

Nu ştiu, însă, dacă ei înţeleg faptul că eu nu am scris aceste rânduri pentru cei ce nu vor, ci pentru cei ce vor.

Şi, cu siguranţă, o spun, o parte dintre cei ce ACUM nu vor, pe VIITOR vor dori…

Toate la timpul lor…

Raportul Constient Subconstient Inconstient -Bun by Ciobanu Alexandru

https://www.scribd.com/embeds/81118553/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-mthq1rvoolnvyqguzcw&show_recommendations=true

POŢI ASCULTA şi DOWNLOADA mp3-ul acestui articol (precum şi toate celelalte materiale mp3 ale mele) de aici : https://drive.google.com/folderview?id=0B6aZWulFbbTCfl82UVVjeFVybzg4U2E1SlF0TV9rSnRvMlVnUEhxMVE0T0w1Y1VZOEhWS3c&usp=sharing

Filmul „DIN NOU DESPRE INIŢIERE ŞI INIŢIAŢI, Automatisme, Conştient, Subconştient şi Inconştient”  – pe canalul meu Youtube, Playlistul „Creaţii personale Kato” :

Mind Synergy - Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă

Cuprinsul tuturor postărilor (articolelor) mele:

http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

POŢI ASCULTA şi DOWNLOADA materiale audio mp3 ale mele de aici : https://drive.google.com/folderview?id=0B6aZWulFbbTCfl82UVVjeFVybzg4U2E1SlF0TV9rSnRvMlVnUEhxMVE0T0w1Y1VZOEhWS3c&usp=sharing

CĂRŢI SPIRITUALITATE  (şi nu numai) recomandate de Kato :

http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, mai jos, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=wordpress/CkQf&loc=en_US

Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks) în browserul tău.

Consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico

Te poţi Abona şi la celelalte siteuri ale mele, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici :

Loveblog4allhttps://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=LoveBlog4All&loc=en_US

Linkul către site : http://loveblog4all.blogspot.ro/                                

Kato – Parapsihologie, Extrasenzorialhttp://feeds.feedburner.com/Kato-ParapsihologieExtrasenzorial,

Linkul către site :  http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/

nanoxyn.ro

SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc.

1. Explaindiohttp://jvz1.com/c/620925/123757

2. 200 3D Intro / Outro / Logo Sting animationshttp://jvz9.com/c/620925/236344

3. The Creator 7 – http://jvz1.com/c/620925/8013

4. FlickGraph – http://jvz1.com/c/620925/243264

5. GraphPlayer Business   – http://jvz1.com/c/620925/243274

6. Cinemagraph Source Club – http://jvz9.com/c/620925/243794

7. OptInUp Personal LIFETIMEhttp://jvz9.com/c/620925/244728

8. EasyAnimatorPro – http://jvz9.com/c/620925/197699

9. How To Make Money With Easy Animator Prohttp://jvz9.com/c/620925/218897

10. Vinci 3D – http://jvz1.com/c/620925/217846

11. VideoGifMixer – http://jvz9.com/c/620925/187811

12. Groove Animator – http://jvz9.com/c/620925/233835

13. 3D FBX to ZF3D file converter http://jvz9.com/c/620925/236346

14. UpNextEngagehttp://jvz1.com/c/620925/223492

15. The Youtube Graphics Creator – http://jvz9.com/c/620925/132567

16. Video Converter WL 200http://jvz9.com/c/620925/202898

17. Audio Converter WL 200http://jvz9.com/c/620925/203130

software-deals.ro

Evenimente generale Cluj – Allevents.in :

http://allevents.in/plugin/advanced-events.php?key=54a83bedd2

smokemania.ro

Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s